Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Aflyst 23.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Pandrup Industriby

Plannummer 23.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Pandrup 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende mellem Pandrup og Kaas. Industriområde med tung industri, som cementstøberi, stålmontage, brødfabrik m.v. i den centrale del af området.
I kanten af området mod Bredgade, Omfartsvejen og nord for Sigsgaardsvej ligger ”græsplænevirksomheder”. Området syd for Sigsgaardsvej indeholder materielgård og renseanlæg. Her etableres også en genbrugsplads.
Vest for Bredgade ligger det naturgasfyrede Jetsmark Energiværk, der varmeforsyner Pandrup og Kaas.
Området kan anvendes til erhvervsaktiviteter. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst