Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Aflyst 23.E4

 
Vest Midt Nord-øst

Solenergiområde ved Sigsgaardsvej

Plannummer 23.E4 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Pandrup 
Max. bygningshøjde 2,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende mellem Pandrup og Kaas. Området ligger i tilknytning til eksisterende materielgård og renseanlæg, og kan anvendes til solenergianlæg il tilknytning til Jetsmark Energiværk, der varmeforsyner Pandrup og Kaas. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget