Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Aflyst 23.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Rekreativt område Pandrup nordvest

Plannummer 23.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Pandrup 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende nord for det fremtidige boligområde ved Kvorupvej. Området kan anvendes til rekreative formål. 
Bebyggelsens omfang Der kan i området kun opføres bebyggelse der er nødvendigt for områdets drift. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst