Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Aflyst 27.E6

 
Vest Midt Nord-øst

Knøsgårdvej

Plannummer 27.E6 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende vest for Knøsgårdvej ud mod Aalborgvej. Området kan anvendes til produktionserhverv og lagervirksomhed. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m². 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst