Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Aflyst 27.O10

 
Vest Midt Nord-øst

Østre Hovensvej

Plannummer 27.O10 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområder er beliggende ud til Østre Hovensvej i direkte tilknytning til boligområdet Skovparken. 
Bebyggelsens omfang Indenfor området kan der etableres børneinstitutioner med tilhørende udendørs arealer. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget