Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Aflyst 27.O3

 
Vest Midt Nord-øst

27.O3

Plannummer 27.O3 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet ligger ved Kattedamsvej. I området er der skole, bibliotek, SFO samt svømme- og idrætshal. 
Bebyggelsens omfang I den del af området der ligger nord Kattedamsvej kan der opføres bebyggelse med en højde på max. 8,5 m.
Bebyggelsesprocenten ved idrætshal er max. 110. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget