Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Aflyst 27.R9

 
Vest Midt Nord-øst

Fritids- og institutionsområde ved Torngårdsvej

Plannummer 27.R9 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende syd for Torngårdsvej. Området kan anvendes til fritids- og institutionsformål bla. spejderaktiviteter. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst