Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Aflyst 29.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Vadumvej Erhverv

Plannummer 29.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nørhalne 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet ligger ved Vadumvej. Området må anvendes til erhvervsformål 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget