Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Forslag 20.BE1

 
Vest Midt Nord-øst

Gjøl Kro

Plannummer 20.BE1 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Gjøl 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 7 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. 
Gælder for hele kommunen? Nej 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status
Forslag