Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Kladde 04.R10

 
Vest Midt Nord-øst

Bynær skov

Plannummer 04.R10 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Områdets anvendelse Rammen omfatter et område som danner en nordlig grænse for Fjerritslev by. Området må anvendes til skov. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføre bebyggelse indenfor rammeområdet medmindre det er i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status
Kladde