Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 01.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Thorup Strand Landingsplads

Plannummer 01.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt V. Thorup 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter området ved stranden, hvor der er fiskeri. Området må anvendes til fiskerierhvervet. 
Bebyggelsens omfang Der kan ikke etableres boliger i området 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget