Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 01.S3

 
Vest Midt Nord-øst

Thorup Strand - Lyngstien, Enebærstien, Blåbærstien, Revlingestien m.fl.

Plannummer 01.S3 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Plandistrikt V. Thorup 
Bebyggelsesprocent 15% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet ligger øst for vejen til stranden. Området må kun anvendes til ferieformål, sommerhusbebyggelse og lignende.

Der må ikke udstykkes grunde mindre end 1200m².

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m². 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget