Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 02.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Klim Møbelfabrik

Plannummer 02.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Klim 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet omfatter grunden hvor den eksisterende virksomhed Klim Møbelfabrik ligger. Området må kun anvendes til erhverv og rammen skal sikre virksomhedens fortsatte udvikling. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst