Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 02.T2

 
Vest Midt Nord-øst

Højspændingsstation Klim Fjordholme

Plannummer 02.T2 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Klim 
Bebyggelsesprocent 10% 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Området kan anvendes til højspændingsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsens maksimale højde er 8,5 meter.
De tekniske anlæg, som kompenseringsspoler og samlesskinners maksimale højde er 12 meter.
Lynfangsmasters maksimale højde er 28 meter. 
Gælder for hele kommunen? Nej 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget