Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Fabriksvej og Industrivej vest

Plannummer 04.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet dækker erhvervsområdet i Ferritslevs sydvestlige del. Området må kun anvendes til erhvervsformål herunder butikker med særligt pladskrævende varegrupper på indtil 1500m². 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for butikker med pladskrævende varegrupper i Fjerritslev er 4.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m². 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget