Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.E2

 
Vest Midt Nord-øst

Migatronic

Plannummer 04.E2 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter erhvervsvirksomheden Migatronic. Området må kun anvendes til erhvervsformål. 
Bebyggelsens omfang Langs Bygholmvejen skal der etableres et 50 m plantebælte. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst