Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.E3

 
Vest Midt Nord-øst

Syd for Mågevej

Plannummer 04.E3 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område den sydlige del af Fjerritslev. Området må kun anvendes til erhvervsformål. Pladskrævende ???? 
Bebyggelsens omfang Der skal etableres beplantning mod indfaldsveje og det åbne land. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for butikker med pladskrævende varegrupper i Fjerritslev er 4.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m². 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget