Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.E4

 
Vest Midt Nord-øst

Industrivej øst, Aggersundvej syd

Plannummer 04.E4 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen dækker erhvervsområde i Fjerritslev syd. Området må kun anvendes til erhvervsformål. 
Bebyggelsens omfang Der skal etableres beplantning mod indfaldsveje og det åbne land. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget