Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.E5

 
Vest Midt Nord-øst

Fjerritslev Fjernvarmeværk

Plannummer 04.E5 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 11 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen dækker område i Fjerritslev syd. Området må kun anvendes til erhvervsformål til anlæg til kollektiv varmeforsyning. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget