Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.E6

 
Vest Midt Nord-øst

Fjerritslev vest

Plannummer 04.E6 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet dækker er område i Fjerritslevs vestligste del. Området må kun anvendes til erhverv. 
Bebyggelsens omfang Der skal etableres beplantning mod indfaldsveje og det åbne land. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget