Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.E8

 
Vest Midt Nord-øst

Industrivej

Plannummer 04.E8 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område den sydlige del af Fjerritslev. Området må kun anvendes til erhvervsformål. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for butikker med pladskrævende varegrupper i Fjerritslev er 4.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m². 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst