Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.O1

 
Vest Midt Nord-øst

Fjerritslev Kirke

Plannummer 04.O1 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområde omfatter et areal i Fjerritslev Midtby omkring Fjerritslev Kirke. Området må kun anvendes til offentlige formål som kirke, Naturcenter og parkeringsplads i forbindelse hermed. 
Bebyggelsens omfang Området omkring kirken og selv p-pladsen skal friholdes for bebyggelse, dog kan mindre bygninger med tilknytning til kirken opføres. Kirken kan gives en højde på over 10 m. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget