Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.O2

 
Vest Midt Nord-øst

Brøndumvej

Plannummer 04.O2 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. antal etager 30 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område langs Brøndumvej i Fjerritslev. Området må anvendes til offentlige formål som gymnasie, idrætshal, institutioner for yngre og ældre. 
Bebyggelsens omfang Haller til idrætsformål m.v. må opføres med en højde på maksimalt 12 m. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget