Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.O4

 
Vest Midt Nord-øst

Idrætscenter

Plannummer 04.O4 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen dækker område øst for Brøndumvej. Området må kun anvendes til offentlige formål herunder idrætsanlæg, institutioner for yngre og ældre. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget