Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.O6

 
Vest Midt Nord-øst

Plejehjem, lægehus m.v.

Plannummer 04.O6 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område ved Parkvej. Området må kun anvendes til offentlige formål som lokale og regionale service institutioner, lægehus, aktivitetscenter, plejeboliger og lignende. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst