Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.O7

 
Vest Midt Nord-øst

Kirkegård

Plannummer 04.O7 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område mellem Bygholmvejlevejen og Aggersundvej. Området må kun anvendes til offentlige formål som kirkegård og lignende. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. Endvidere kan området ikke bebygges. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget