Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.O8

 
Vest Midt Nord-øst

Brøndumvej - nord

Plannummer 04.O8 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den nordligste ende af Brøndumvej indenfor Fjerritslev. Området må anvendes til offentlige formål som institution. Der er mulighed for etablering af boenheder indenfor området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget