Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.O9

 
Vest Midt Nord-øst

Solgården Plejecenter

Plannummer 04.O9 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 65% 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 14 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den sydlige del af Fjerritslev. Området må anvendes til offentlige formål som ældreinstitution, plejeboliger og lignende 
Bebyggelsens omfang Der om ikke foretages udstykning af området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget