Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Golfbane

Plannummer 04.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den nordvestlige del af Fjerritslev. Området må anvendes til rekreative formål som golfbane, klubhus og dertil knyttede formål. 
Bebyggelsens omfang Der må udelukkende opføres bebyggelse i rammeområdets sydlige del. Der må ikke foretages væsentlige ændringer af terrænet. Området må ikke udstykkes. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget