Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Dyrskueplads

Plannummer 04.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område på Brøndumvej. Området må anvendes til rekreative formål som grønt område som kan benyttes til bl.a. dyrskue, cirkus, koncerter m.m. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. Eksisterende beplantning skal bevares. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst