Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.R3

 
Vest Midt Nord-øst

Stadion

Plannummer 04.R3 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen gælder område mellem Østergade og Bygholmvejen. Området må anvendes til rekreative formål såsom boldbane, klubhus, kiosk og lignende. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget