Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.R4

 
Vest Midt Nord-øst

Anlægget og engareal

Plannummer 04.R4 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen gælder for et område beliggende ved Østergade, Parkvej og Bakkevej. Området må anvendes til rekreative formål herunder grønt område, park, legeplads, kælkebakke, dyrehave m.m. 
Bebyggelsens omfang Områder indeholder arealer med særlige fredninger. Eksisterende beplantning skal bevares. Der skal sikres stiadgang fra Østergade ved stadion til Parkvej ved Anlægget. Ved anlæggelse af dyrehave eller legeplads skal miljøkrav i forhold til naboer overholdes 
Opholdsarealer Der skal sikres stiadgang fra Østergade ved stadion til Parkvej ved Anlægget. Ved anlæggelse af dyrehave eller legeplads skal miljøkrav i forhold til naboer overholdes. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst