Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.R6

 
Vest Midt Nord-øst

Vestergaardsvej

Plannummer 04.R6 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen dækker område ved Vestergårdsvej. Området må kun anvendes til område med skovtilplantning, og fungerer bufferzone mellem erhvervsområde og boligområde. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget