Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.R7

 
Vest Midt Nord-øst

Skovbælte, Skovgårdene

Plannummer 04.R7 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Områdets anvendelse Rammen dækker område ved Skovgårdene. Området må anvendes til rekreative formål herunder park og skov. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget