Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.R8

 
Vest Midt Nord-øst

Industrivej

Plannummer 04.R8 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Områdets anvendelse Rammen omfatter område ved industrivej. Området må anvendes til skovtilplantning. Endvidere kan arealet finde anvendelse i forbindelse med klimatilpasning. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. Området må ikke bebygges. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget