Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.R9

 
Vest Midt Nord-øst

Salonskydebane

Plannummer 04.R9 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen dækker område ved Udklitvej. Områder må anvendes til rekreative formål som skydebane med dertilhørende faciliteter. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget