Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.S2

 
Vest Midt Nord-øst

Brøndum

Plannummer 04.S2 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område nord for Fjerritslev By. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke udstykkes grunde mindre end 1200m² med undtagelse af området er er omfattet af Byplanvedtægt nr. 6 hvor mindste grundstørrelse er 800m². Der er indenfor området skovbyggelinie, beskyttet natur og gravhøje som skal varetages ved byggeri. 
Opholdsarealer Der er indenfor området skovbyggelinie, beskyttet natur og gravhøje som skal varetages ved byggeri. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget