Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 04.S5

 
Vest Midt Nord-øst

Brøndum II Nord-vest

Plannummer 04.S5 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Fjerritslev 
Bebyggelsesprocent 15% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område nord for Fjerritslev By. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke udstykkes grunde mindre end 1200m².

Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m². 
Opholdsarealer Vejadgang skal ske fra Kollerup Klitvej. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst