Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 06.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Bejstrup Maskinstation

Plannummer 06.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Bejstrup 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den nordlige ende af Bejstrup. Området må anvendes til erhverv - herunder maskinstation. 
Bebyggelsens omfang Nye bygninger må ikke placeres længere væk end 20 m fra eksisterende bygninger. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget