Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 06.T01

 
Vest Midt Nord-øst

Aggersund Renseanlæg

Plannummer 06.T01 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Bejstrup 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område ved Fuglesangsvej. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget