Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 08.BE6

 
Vest Midt Nord-øst

Klitrosen

Plannummer 08.BE6 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Hjortdal 
Bebyggelsesprocent 65% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område mellem Slettestrandvej og Kystvejen. Området må anvendes til boligformål/ejerlejligheder og erhvervsformål som ferieboliger, hotelbebyggelse og lignende. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget