Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 08.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Svinkløv Badehotel

Plannummer 08.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Hjortdal 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område ved Svinkløvvej. Området kan anvendes til hotelbebyggelse m.m. 
Bebyggelsens omfang Området kan ikke bebygges yderligere 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget