Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 08.E2

 
Vest Midt Nord-øst

Feriecenter Slettestrand

Plannummer 08.E2 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Hjortdal 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område ved Slettestrandvej. Området må anvendes til erhverv som feriecenter, hotelbebyggelse m.m. 
Bebyggelsens omfang Der kan ikke foretages udstykning i området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst