Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 08.E5

 
Vest Midt Nord-øst

Sanden Bjerregaard

Plannummer 08.E5 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Hjortdal 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område ved Slettestrandvej. Området må anvendes til erhverv som hotel-, kursus- og restaurationsvirksomhed. 
Bebyggelsens omfang Der må udelukkende opføres byggeri i den sydlige del af området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget