Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 09.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Haverslev Havn

Plannummer 09.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Trekroner 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område ved Limfjorden, Haverslev Havn. Området må kun anvendes til rekreative formål - fritids- og ferieanlæg, lystbådehavn, campingplads med tilknyttede faciliteter. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget