Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 11.O1

 
Vest Midt Nord-øst

Torslev Kirke

Plannummer 11.O1 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Torslev 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den sydlige del af Torslev. Området må anvendes til offentlige formål herunder kirke, kirkegård og tilknyttede bygninger. 
Bebyggelsens omfang Kirken er undtaget højdekravene i rammen. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget