Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 11.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Attrup Havn

Plannummer 11.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Torslev 
Bebyggelsesprocent 15% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område ved Limfjorden, Attrup Havn. Området må kun anvendes til rekreative formål - fritids- og ferieanlæg, lystbådehavn, campingplads med tilknyttede faciliteter. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget