Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 11.T1

 
Vest Midt Nord-øst

Attrup Renseanlæg

Plannummer 11.T1 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Torslev 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område mellem Attrup og Torslev. Området må kun anvendes til tekniske anlæg - herunder renseanlæg. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke foretages udstykning af området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget