Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 12.E2

 
Vest Midt Nord-øst

Fjerkræslagteri

Plannummer 12.E2 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Skovsgård 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den sydlige del af Skovsgård. Området må kun anvendes til erhvervsformål. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget