Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 12.E3

 
Vest Midt Nord-øst

Skovgård sydøst

Plannummer 12.E3 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Skovsgård 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område i den sydlige del af Skovsgård. Området kan anvendes til erhvervsformål 
Bebyggelsens omfang Der skal i den nordlige del af området etableres et 25 m bredt friareal, hvor der ikke kan foregår erhvervsaktiviteter. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget